AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali

Objektif Sekolah

Misi Kami

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Melahirkan generasi yang:-

Berguna kepada agama, bangsa dan tanahair

Tinggi daya intelek dan sihat emosinya

Berilmu dan seimbang rohani dan jasmani

Bertakwa, berdisiplin dan berhemah tinggi

Sedia berbakti

Berfikiran kreatif, kritis dan inovatif

Sentiasa bersedia menolong orang lain

Menjunjung tinggi serta mengamalkan norma-norma hidup masyarakat sejajar dengan prinsip-prinsip Rukunegara.

 

 

 

 

 

 

 

 

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)