AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali Ke Menu Kursus

KURSUS KEMAHIRAN

Kursus Vokasional
AlunanOmbak.gif (3099 bytes)
 
SYARAT KEMASUKAN AKADEMIK BAGI ALIRAN KEMAHIRAN

Bil

Kursus

Kesesuaian Jantina

Pencapaian PMR

1

2

3

4

5

  •     Binaan Bangunan     

  •     Kimpalan                

  •     Automotif               

  •     Elektrik                  

  •     Elektronik               

 

 

 

Lelaki dan Perempuan

Mendapat pencapaian yang rendah dalam PMR dengan lulus tidak lebih daripada empat (4) mata pelajaran. Keutamaan akan diberi kepada pemohon - pemohon yang berpencapaian renda

 

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)