AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali Ke Menu Kursus

KURSUS TEKNIKAL

Kursus Vokasional

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

SYARAT KEMASUKAN AKADEMIK BAGI ALIRAN TEKNIK

 

Jurusan

 

Pencapaian Mata Pelajaran PMR 1999

Keiuruteraan Mekanikal

 

Kejuruteraan

Awam

 

Perdagangan

 

 

 

Syarat Utama

 

Syarat Tambahan

Mendapat pencapaian minimum dalam semua mata pelajaran berikut :

 

a. Bahasa Melayu B

 

b. matematik B

   & Sains C

    ATAU

    Sains B

    & matematik C

 

C.Kemahiran Hidup C

 

 

Mendapat pencapaian minimum peringkat C dalam

satu (1) matapelajaran

dan Peringkat D dalam dua (2) matapelajaran lain.

     

 Kembali Ke Menu Kursus    Kursus Vokasional

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)