AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali

Falsafah Sekolah

Objektif Kami

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Pelajar-pelajar yang berada di sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk mencapai perkembangan yang seimbang di dalam bidang intelek, emosi, rohani dan jasmani. Peluang yang seluas-luasnya akan diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah ini untuk mengembangkan keempat-empat bidang tersebut. Kami para pendidik mempunyai keupayaan dan kebolehan ikhtisas untuk memberi pendidikan yang sempurna dan bermutu bagi memajukan pelajar-pelajar di sekolah ini.

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)