AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali Ke Menu Peperiksaan
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN 1999
Mengikut Pangkat SPM
Kembali ke Menu Utama
AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Analisis Kelulusan Mengikut Pangkat (SPM)

Pangkat

Bil. Calon

%

Pangkat 1

40

32

Pangkat 2

57

45.6

Pangkat 3

24

19.2

Jumlah Lulus

121

96.8

S.A.P.

4

3.2

PERNYATAAN KEPUTUSAN

0

0

X ( Tidak memenuhi syarat persijilan)

0

0

Jumlah Gagal

4

3.2

  

Kembali