AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali Ke Menu Peperiksaan
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN 1999
SM Teknik Temerloh
Carta Oragnisasi Pentadbiran Sekolah, Pengetua, GPK, Guru-Guru Kanan, Ketua panatia
AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

 

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM
Analisis Kelulusan Mengikut Pangkat (SPM)
Analisis Kelulusan Mengikut Kursus (SPM)
Analisis Keputusan Peperiksaan SPMV
 Analisis Kelulusan Mengikut Pangkat (SPMV)
Analisis Kelulusan Mengikut Kursus (SPMV)

 

AlunanOmbak.gif (3099 bytes)