AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali Ke Menu Peperiksaan
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN 1999
Mengikut Pangkat (SPMV) 1999
Kembali ke Menu Utama
AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Analisis Kelulusan Mengikut Pangkat SPMV

Pangkat

Bil. Calon

%

Pangkat 1

43

24.6

Pangkat 2

45

25.8

Pangkat 3

49

28

Jumlah Lulus

137

78.3

S.A.P.

26

16

PERNYATAAN KEPUTUSAN

7

4

X ( Tidak memenuhi syarat persijilan)

5

2.8

Jumlah Gagal

38

21.6