AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Kembali Ke Menu Utama
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN 1999
Mengikut Kursus SPMV
Analisis Peperiksaan Mengikut Pangkat SPMV 1999
AlunanOmbak.gif (3099 bytes)

Analisis Kelulusan Mengikut Kursus SPMV

Tahun 1999

Kursus

Pangkat

Jumlah

Lulus

%

Lulus

Bil. Calon

1

2

3

S.A.P.

Perny

X

TH

ABM

19

4

2

6

2

4

1

0

12

63.2

Automotif

37

7

8

9

9

1

2

1

24

66.7

PPU

24

3

9

6

4

2

0

0

18

75

Elektrik

20

9

7

3

1

0

0

0

19

95

Elektronik

21

3

7

9

1

0

1

0

19

90.5

KFL

20

4

6

3

6

0

1

0

13

65

Peng. Perniagaan

35

13

6

13

3

0

0

0

32

91.4

Jumlah Kelulusan

176

43

45

49

26

7

5

1

137

78.3

Kembali